نام کارگاه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

آموزش نرم افزار کامفار

12-9

سالن اجلاس واحد

(ساختمان معاونت دانشجویی)

روش‌های اسانس‌گیری و عصاره‌گیری از گیاهان دارویی

13-10

آزمایشگاه شیمی

(ساختمان معاونت دانشجویی)

کاربرد هوش مصنوعی در مدل‌سازی و شبیه‌سازی

17-14

سالن اجلاس واحد

(ساختمان معاونت دانشجویی)