خبرگزاری آنا: تورج قدیمی مدرس گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه کتاب "تاریخچه تکوین آموزش و پرورش در ایران" را تألیف کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، موضوعات و مطالب 5 فصلی کتاب تاریخچه تکوین آموزش و پرورش در ایران شامل اهمیت تعلیم و تربیت، سیر مختصر تکوین تعلیم و تربیت در ایران از عهد باستان تا آغاز دوره قاجاریه، تعلیم و تربیت و سازمان آن در عهد قاجاریه تا زمان تأسیس دارالفنون، تأسیس دارالفنون و آغاز دوره تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجاریه و سیر تکوین تعلیم و تربیت پس از تأسیس دارالفنون تا مرحله شکل گیری نظام آموزش و پرورش جدید می باشد.
موضوع دقیق تر کتاب، تاریخ و روند شکل گیری آموزش و پرورش نوین در ایران تا سال 1324 هجری قمری است و بحث با بیان مختصر اهمیت تعلیم و تربیت از جنبه های مختلف آغاز و سیر تاریخی آن تا مرحله نهایی تکوین آموزش و پرورش نوین در ایران ادامه می یابد.
هدف کلی کتاب، بررسی روند شکل گیری آموزش و پرورش نوین و مدارس به سبک جدید و بین تلاش ها و کوشش هایی است که از جانب افراد فرهنگ دوست معاصر و علاقمند به ترقی ایران زمین همچون عباس میرزا، امیرکبیر، میرزا علی خان امین الدوله، حاج میرزا حسن رشدیه و دیگر اشخاص صورت گرفته است.
این کتاب در 136 صفحه توسط انتشارات آوای بیرنگ تبریز در 5 فصل به چاپ رسیده است.
تاریخچه تکوین آموزش و پرورش در ایران

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com