خبرگزاری آنا: معاون پزوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از مرکز آموزشی کاغذکنان (آقکند) از امکانات پژوهشی آن مرکز بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علی فرامرزی به همراه مدیر پژوهش واحد در حین بازدید اعلام کرد: این مرکز آموزشی از زمان تصدی ریاست مهندس کوروش صیامی روند روبه رشد خود را ادامه داده است و ساماندهی کلیه امورات به نحو مطلوبی انجام یافته است.
وی افزود: طبق دستور دکتر سلمان پور رئیس واحد میانه و نیازسنجی انجام یافته لزوم تخصیص یک اتاق مجزا برای کتابخانه این مرکز در اولویت است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزد اسلامی میانه به دیگر نیازهای مهم این مرکز آموزشی اشاره کرد و گفت: ثبت نرم افزاری کتابهای موجود جهت جستجوی آسانتر آنها، شبکه کردن سایت کامپیوتر مرکز و اتصال آن به اینترنت، کسب مجوزهای لازم جهت خرید چند دستگاه کامپیوتر از بودجه پژوهش، اتصال سرورهای مرکز به سرورهای واحد از طریق اینترنت جهت افزایش بهره­وری و دسترسی آسانتر به اطلاعات فی مابین و عقد قرارداد مابین مرکز و واحد جهت برگزاری کلاسهای عملی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی از مهمترین نیازهای فعلی این مرکز می باشد.
معاون پزوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com