احتراماً پیرو درخواست­های دانشجویان، محققین و پژوهشگران عزیز مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته اجرایی همایش تا مورخ 1394/8/15دریافت چکیده مقالات را تمدید کرد. جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

 آدرس دبیرخانه همایش: آذربایجان شرقی، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دانشکده کشاورزی، طبقه سوم، دبیرخانه همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی

فاکس: 52335270- 041  

موبایل: 09149277865

وب سایت همایش:   http://conference.m-iau.ac.ir

پست الکترونیکی: agroconference@m-iau.ac.ir

Finalposter

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com