جدول زمان بندی مصاحبه دکتری تخصصی
زمان روز یکشنبه 29/06/94
مکان مجتمع فنی مهندسی
گروه شیمی از ساعت 9 الی 14
گروه زراعت از ساعت 14 الی 20

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com