خبرگزاری آنا: دهمین شماره از فصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با عنوان " بوم شناسی گیاهان زراعی " منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علی فرامرزی معاون پژوهش و فناوری واحد میانه با بیان این مطلب گفت: فصل نامه علمی پژوهشی این واحد دانشگاهی با عنوان بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی پایدار سابق) دارای تأییدیه درجه علمی پژوهشی مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
وی افزود: در این فصل نامه، اخرین یافته های حاصل از پژوهش های علمی بنیادی و کاربردی پژوهشگران داخل و خارج کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در اواخر هر فصل به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.
فرامرزی به موضوعات مرتبط در زمینه های بوم شناسی گیاهان زراعی جهت پذیرش مقالات اشاره کرد و گفت: واکنش جوامع گیاهان زراعی به تنش های زیستی و غیرزیستی، کشاورزی حفاظتی، جنبه های اکولوژیک حفاظت از آب و خاک در گیاهان زراعی، استفاده از کودهای بیولوژیک در تولید محصولات زراعی، جنبه های اکولوژیک مبارزه با آفات - بیماری ها و علف های هرز گیاهان زراعی، تنوع زیستی در گیاهان زراعی، تولید پایدار گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک، سیستم های تک کشتی و چند کشتی در تولید گیاهان زراعی، بودجه انرژی در تولید گیاهان زراعی، چرخه های عناصر غذایی در آگرو اکوسیستم های زراعی، اثر تغییر اقلیم بر تولیدات گیاهان زراعی و مطالعات اکولوژی بذر نحصولات زراعی از جمله موضوعات مرتبط بر پذیرش مقالات هستند.
عضو هیأت علمی واحد میانه تاکید کرد: مقاله باید برای اولین بار به زبان فارسی و یا انگلیسی ارایه شده و همزمان جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشد و این محدودیت ها شامل خلاصه مقالات چاپ شده در کنگره ها، کنفرانس ها، سمپوزیوم ها و سمینارها نمی شود.
این مسئول افزود: انواع مقالات قابل پذیرش در این مجله شامل مقالات تحقیقی، یادداشت های کوتاه و مقالات مروری می باشد.
معاون پژوهش و فناوری واحد میانه خاطر نشان کرد: در این شماره هشت عنوان مقاله از نویسندگان مختلف و با موضوعاتی از جمله اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد دو رقم آفتابگردان و تاج خروس خودروی در شرایط آزمایشگاهی و آبکشت، اثر پتاسیم و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک نخود در شرایط دیم، اثر محلول پاشی با کلرور پتاسیم و اوره بر کمیت و کیفیت گندم دیم سرداری، اثر کاشت توأم گیاهان پوششی با سیب زمینی بر عملکرد و مهار علف های هرز و ... به چاپ رسیده است.
فرامرزی در پایان اظهار کرد: این فصل نامه در پایگاه های اطلاعاتی کب اینترنشنال، مرکز استنادی جهان اسلام، پایگاه اطلاعات علمی جهاد کشاورزی و بانک اطلاعات نشریات کشور نمایه
گردیده است.
مدیر مسئول: دکتر سلیمان جمشیدی
سردبیر: پروفسر حمداله کاظمی
مدیر داخلی مجله: دکتر علی فرامرزی
IMG 20150817 150844

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com