ارتباط با معاون پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
ایمیل:
ورودی نامعتبر
تلفن همراه:
ورودی نامعتبر
موضوع:(*)
ورودی نامعتبر
پیام:(*)
ورودی نامعتبر
متن تصویر را وارد نماييد:(*) متن تصویر را وارد نماييد:
بازآوری
ورودی نامعتبر
ارسال

وظایف معاون پژوهش و فناوری

 • انجام بررسی ‌های لازم در خصوص مسائل اجرايی
 • نظارت و ارزيابی عملكرد پژوهشی واحد
 • برنامه‌ريزی و تدوين راهكارهاي اجرايی جهت ارائه مقاله اعضای هيأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج و حتی فرصت‌های مطالعاتی
 • تصويب و همكاري اجرايي در جهت انجام طرح‌ هاي تحقيقاتی درون و برون دانشگاهي
 • مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير مؤسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري و اجراي طرح‌هاي برون دانشگاهي
 • چاپ كتاب‌هاي اعضاي هيأت علمي
 • نظارت بر امور كتابخانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي
 • مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
 • بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویسهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زيرساخت مناسب شبكه ای جهت ارائه اتوماسیون های مختلف (انتخاب واحد اينترنتي، اداری مالی ، کتابخانه، سرويس‌ های اينترنتي ، ...)
 • برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد
 • شوراي انتشارات واحد و شوراي مديران پژوهشي واحد
 • برگزاري همايش‌هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي
 • حمايت از فعاليت‌هاي تحقيقاتي – پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن‌هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان
 • تهيه برنامه‌هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد
 • بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه‌هاي واحد
 • اجراي سياست‌هاي بودجه‌اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه
 • ارزيابي كليه طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن‌ها
 • تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص‌هاي آماري دانشگاه
 • ارزيابي سالانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد
 • انجام بررسي‌هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي‌هاي موجود در زمينه‌ برنامه‌های دانشگاه
 • ارائه طرح‌هاي جديد به منظور توسعه كمی و كيفی واحد دانشگاهي و ..

شوراهايی كه در اين معاونت وجود دارند عبارتند از:

 1. شورای پژوهشی واحد
 2. شورای انتشارات واحد

شورای پژوهشی واحد :

تركيب اعضای شورای پژوهشی واحد (بسيار بزرگ) شامل: 1- معاون پژوهشي واحد به عنوان رئيس شورا، 2- مدير امور پژوهشي به عنوان دبير شورا، 3- پنج تا هفت نفر از اعضاي هيأت علمي با درجه دكتري . در اين شورا روي فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان نظارت دارد. فعاليت‌هايي از قبيل؛ طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در سطح واحد، پروپزال پايان‌نامه‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد، برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاي داخلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي، كارگاه‌هاي آموزشي ويژه هيأت علمي، سخنراني‌هاي علمي، نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويان و باشگاه پژوهشگران جوان و ..


شورای انتشارات واحد:

 1. معاون پژوهشي واحد به عنوان رئيس شورا،
 2. مدير پژوهشي به عنوان دبير شورا،
 3. معاون آموزشي واحد،
 4. سه نفر از اعضاي هيأت علمي كه در رابطه با نشر كتاب تجربه كافي داشته باشند .

 

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com