امروزه فناوری نانو در دنیا به یکی از ارکان مهم علمی مبدل گردیده است، به نحوی که محققین و اندیشمندان، آن را به عنوان انقلاب صنعتی آینده معرفی می نمایند. از این حیث، و با توجه به گسترۀ وسیع تولیدات علمی و کاربردی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در حوزۀ فناوری نانو، و لزوم ایجاد فضایی مناسب جهت ارائه محصولات و تبادل ایده ها فی مابین صاحبنظران و سرمایه گذاران، و ایجاد عرصه رقابتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب را بر آن داشت تا میزبان برگزاری دومین جشنواره تخصصی فناوری نانو گردد.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://nanofestival.ir مراجعه نمائید.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com