شروع ثبت نام اولیه:                                            1/11/93 الی 20/11/93( تا 5/12/93 تمدید شد)

                             شروع ثبت نام نهائی:                                          21/11/93 الی 1/12/93( تا 10/12/93 تمدید شد)

                                                                                شروع مسابقات:                                                       20/12/93                                                              

                                                                          پایان مسابقات:                                                        21/12/93                                                        

                                                        اعلام نتایج و اعطای جوایز:                                          21/12/93        

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.rockurdistan.ir/default.htm مراجعه فرمائید

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com