زمان برگزاری : 6 و 7 اسفند ماه 1393 در واحد اهر برگزار می شود R 10 141026123502

محور های همایش :

 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی تجزیه
 • شیمی کاربردی
 • شیمی دارویی
 • شیمی آب
 • صنایع شیمیایی
 • فیتوشیمی
 • نانوشیمی
 • شیمی سبز

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com