معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، دوره های

 

  • مناسبات اخلاق و دین(دین و اخلاق از منظر فیلسوفان برجسته غربی و مشاهیر فلسفه اسلامی)

    به صورت هفتگی روزهای چهارشنبه از تاریخ 93/10/3 به مدت 16 جلسه از ساعت 16:30-15 توسط سر کار خانم دکتر اعوانی

  • توحید از منظر قرآن به صورت هفتگی روزهای یکشنبه از تاریخ 93/9/23 به مدت 8 جلسه از ساعت 17:30-16 توسط حضرت آیت الله واعظی
  • غذای حلال از دیدگاه اسلام و کنترل کیفی مواد غذایی به صورت هفتگی روزهای سه شنبه از تاریخ 93/9/25 به مدت 4 جلسه از ساعت 12-10 توسط آقایان دکتر امیر علی انوار و دکتر حامد اهری
  •  آیین نگارش و شیوه ویراستاری به صورت هفتگی روزهای چهارشنبه از تاریخ 93/10/17 به مدت 8 جلسه از ساعت 18-17 توسط جناب آقای دکتر ماحوزی برگزار نمایند.

شایان ذکر است اعضای هیات علمی و کارکنان واحدهای تهران می توانند به صورت حضوری در کلاس شرکت نمایند.

وب سایت کارگاه

http://sc-ec.ir/News/19

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com