برگزاری کارگاه  "نحوه نگارش BPbusiness plan)" ،

واحد صوفیان در نظر دارد براساس تفاهم نامه موجود با مشارکت و همکاری مرکز رشد و فناوری دانشگاه سراسری تبریز کارگاه یک روزه با استادی جناب آقای دکتر محمدزاده مشاور اقتصادی استاندار در دانشگاه تبریز برگزارنماید. 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com