بخشنامه شماره 415962/80 مورخه 19/10/89    موضوع: ابلاغ آئین نامه تخفیف شهریه

پیرو بخشنامه شماره 181407/56 مورخ 11/06/87 در خصوص تخفیف شهریه، اصول و ضوابط زیر ابلاغ میگردد وکلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی ملزم به اجرای دقیق مفاد آن می باشند:

الف- تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که امکان پرداخت کامل شهریه را نداشته و عدم تمکن مالی ایشان کاملاً برای کمیته تخفیف شهریه محرز شده باشد. برای این منظور جهت اعطای تخفیف باید مستندات لازم در خصوص درآمد دانشجو یا سرپرست وی از جمله فیش حقوقی، معرفی از کمیته امداد، استشهاد محلی مبنی بر ناتوانی مالی مطالبه و ضمیمه اسناد مالی شود. بدیهی است دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارا می باشند، حتی در صورت دارا بودن شرایط آیین نامه پیوست، مشمول تخفیف شهریه نخواهند بود.

ب- اعتبار مجاز برای هر واحد دانشگاهی حداکثر تا سقف(1%) یک درصد کل شهریه دریافتی می باشند.

د- با هماهنگی کمیته امداد خمینی(ره) دانشجویانی که دارای عدم تمکن مالی می باشند جهت حمایت بیشتر به نهاد مذکور معرفی شوند.

ه – شهریه دانشجویان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از محل اعتبارات سازمان بهزیستی استان مورد نظر و به صورت غیر متمرکز قابل پرداخت است.

و- روسای واحدها و مراکز آموزشی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که دانشجویان به جای استفاده از تخفیف شهریه از وام صندوق رفاه دانشجویان و تخصیص قرض الحسنه دراز مدت دانشجویی با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل مورد حمایت مالی قرار گیرند.

مهلت ارائه درخواست و تکمیل مدارک تا قبل از شروع حذف و اضافه بوده و با توجه به محدودیت یک درصدی بخشنامه قابل تمدید نخواهد بود.

جهت دریافت فرم تخفیف و کسب اطلاعات بیشتر به مدیر امور دانشجویی آقای حسن زاده مراجعه نمائید.

توجه: به در خواست های خارج از روال آئین نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com