با عنایت به لزوم توجه و تأکيد بر چالش‌هاي اجرايي در اين حوزه، محور اصلي کنفرانس پنجم "بانکداری جامع؛ رویکرد بازاریابی حرفه‌ای به بانکداری"انتخاب شده است و محورهاي فرعي کنفرانس به شرح زير مي‌باشد:

1-    بررسی چالش‌ها، تحولات و تجارب موفق بانکداری جامع (بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی، بانکداری خرد، بانکداری تجاری و ... ) در دنیا و ترسیم چشم اندازهای آینده
2-    بررسی راهبردها و مدل‌های کسب و کار بانکداری جامع
3-    تبیین جایگاه بانکداری جامع در ساختار سازمانی بانک‌ها
4-    توسعه فرهنگ سازمانی برای ایجاد بانکداری مدرن در بدنه بانک‌ها
5-    مدیریت تغییر و فرآیندهای انتقالی به ساختار مبتنی بر مشتریان در انواع بانکداری
6-    یکپارچگی و هویت برند بانکی در انواع بانکداری
7-    دانش و مهارت‌های انسانی لازم برای توسعه روابط با مشتریان بانکداری جامع
8-    شناسایی، تعریف و بخش‌بندی مشتریان به تفکیک انواع بانکداری
9-    سازماندهی و مدیریت کانال‌های ارائه خدمات به مشتریان و بازتعریف نقش شعب در بانکداری جامع
10-    فرایندهای توسعه محصولات و ارائه بسته خدمات به مشتریان بانکداری جامع
11-    سیستم‌های اطلاعات، مدیریت ارتباط و تحلیل رفتار مشتریان بانکداری جامع
12-    بازتعریف ابزارهای ترویجی و تبلیغاتی برای جذب و توسعه روابط با مشتریان بانکداری جامع

وب سایت همایش

www.fsmcenter.com

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com