دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار می کند

سومین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان در بهمن ماه 92

لینک وب سایت اصلی مسابقات

B2

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com