طی توافق به عمل آمده بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران Irost 1

اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار به بالا می توانند جهت ثبت نام برای داوری در سازمان پژوهش های علمی، صنعتی ایران و ارزیابی علمی و امتیازدهی به سایت inexam.ir مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com