دانشجویان ترم آخر و ما قبل آخر جهت تکمیل فرم فارغ التحصیلی حتماً به دفتر امور دانشجویی مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است در صورت عدم مراجعه هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com