با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران دوره کارشناسی ناپیوسته در سال تحصیلی 93 - 1392 جایگزین رشته مهندسی اجرایی عمران می گردد و کلیه محلهای دانشگاهی ملزم به ارائه دروس رشته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران می باشند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com