جهت اطلاع از زمان ثبت نام و.. به وب سایت مرکز ترک مراجعه نمائید 

http://tark.m-iau.ac.ir/

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com