شرط انتخاب واحد در ترم جدید، تسویه کلیه بدهی­های ترم قبل ( بدهی شهریه، چک برگشتی سفته معوق، اقساط وام معوق و...) می­باشد. ضمناً به درخواست­های خارج از این چارچوب ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1- دانشجویان قبل از مراجعه به انتخاب واحد نسبت به محاسبه شهریه خود  با توجه به فرمول شهریه موجود در سیستم انتخاب واحد اینترنتی اقدام نمایند.

(مبلغ واحد عملی و تخصصی * تعداد واحد عملی تخصصی)+ (مبلغ هر واحد عملی * تعداد واحد عملی عمومی) + (مبلغ هر واحد نظری* تعداد واحد نظری)+ شهریه ثابت = کل مبلغ شهریه ترم جدید.

و یا شهریه ثابت + 4،000،000 ریال برای رشته های کاردانی و کارشناسی و شهریه ثابت + 10،000،000 ريال برای رشته های کارشناسی ارشد.

2- دانشجو باید حداقل به اندازه شهریه ثابت، واریزی نقدی داشته باشد. در صورت تمایل می­تواند کل مبلغ شهریه را نیز پرداخت نماید.

3- دانشجو می­تواند مابقی شهریه (مبلغ واریزی – مبلغ کل شهریه) را به صورت تقسیط با ارائه چک معتبر بانکی به تاریخ­های 30/08/91 و 30/09/91 به صندوق رفاه تحویل نماید.

4- دانشجو باید رسید چکهای تحویلی به صندوق رفاه را همراه با فیش واریزی به امور شهریه (آقای عابدینی ) تحویل نماید.

5-   بعد از طی مراحل فوق دانشجویان می­توانند به اندازه مبلغ ارائه شده انتخاب واحد نماید: مثال کسی که به اندازه 150000ريال مبلغ شهریه ثابت   واریز کند و یا چک ارائه نماید. فقط می­تواند به اندازه یک واحد نظری انتخاب واحد نماید.

تبصره: دانشجویان می­توانند بدون مراجعه به دانشگاه با پرداخت کل شهریه از طریق پرداخت الکترونیکی نسبت به انتخاب واحد غیر حضوری اقدام نماید.

تبصره: دانشجویانی که بدهی قبلی ندارند در صورت مشاهده خطای  بدهی، توجه داشته باشند که منظور از بدهی آنها، بدهی شهریه ثابت و شهریه متغیر ترم جاری می­باشد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com