سومین کنگره مهندسی نفت ایران توسط موسسه مهندسی نفت دانشگاه تهران و انجمن مهندسی نفت ایران با مشارکت شرکتهای تابعه وزارت نفت برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.ipec3.ir مراجعه نمائید.

Conference

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com