سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده مورخ 20-19 سال 1391 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://sdtc.sharif.ir مراجعه فرمائید.

1331451926

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com