به صورت اینترنتی و مجازی در سه بخش دانشجویی، اساتید و بینالملل با همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و به میزبانی واحد دانشگاهی شهر ری برگزار خواهد شد

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://serateali.com مراجعه نمائید

Khabar2

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com