اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فناوری نانوبا همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همچنین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در 4 خرداد 1391 در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می شود .کمیته برگزارکننده سمینار درصدد است با برگزاری نشست های علمی- تخصصی ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، آخرین دستاوردهای دانش فنی و چالشهای مرتبط با زمینه های مختلف استاندارد و ایمنی آشنا سازد.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه فرمائید

nanosafety.ir

Hemayesh Hemayesh

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com