دانشجویانی که مقطع قبلی را در دانشگاههای دولتی روزانه گذرانده اند در اسرع وقت برای سپردن تعهد محضری بابت آموزش رایگان و جهت ارسال ریزنمرات به آن دانشگاه مراجعه نمایند.

Etela

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com