برگزاری سلسله کنفرانسهای مدیریت پژوهش با رویکرد پژوهش شناسی

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://resmc.ir مراجعه نمائید.

Conference

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com