اولین همایش بین المللی با عنوان

International Conference on Islamic Scholasticism (ICIS 2012)

Educational Implications of Past Islamic Scholarship for Contemporary Higher Education

در کشور امارات شهر دوبی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای دوبی و اکسفورد برگزار خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمائید

آدرس وب سایت همایش:http://www.icis2012.com

Hemayesh

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com