به اطلاع دانشجویان گرامی و اساتید محترم می رساند:

شروع امتحانات نیمسال تابستان 993 از تاریخ 6 شهریور 1400 تا 12 شهریور 1400 می باشد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com