ثبت نام پذیرفته شدگان پذیرش براساس سوابق تحصیلی #کارشناسی ارشد #دانشگاه آزاداسلامی واحد_میانه
تا شنبه (4 بهمن) تمدید شد.

داوطلبانی که در پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام و انتخاب رشته کرده اند، می توانند برای مشاهده نتیجه خود به سایت آن سازمان به نشانی
http://www.sanjesh.org
مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان می توانند تا روز شنبه 4 بهمن ماه 99 با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس
http://edu.iau.ac.ir
و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.