بسمه تعالی
اطلاعیه برگزاری سومین وبینار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در سطح کشور
" آشنایی با بانک مرکزی و نقش آن در اقتصاد کشور"

زمان برگزاری : روز دوشنبه مورخ 1399/9/1 ساعت 12 الی 14
سایت برگزاری : سامانه دانشگاه هوشمند  https://daanaan.daan.ir

شناسه   :  454f 552
گذرواژه :  31372  

** توجه:
1-  جهت ثبت نام در سامانه دانشگاه هوشمند می توانید از طریق کد ملی و شماره تلفن همراه (جهت ارسال پیامک کد تایید) در اسرع وقت اقدام نمایید.
2- علاوه بر اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و اعضای انجمن های علمی تخصصی واحد میانه، سایر علاقمندان  در سطح کشور  نیز می توانند از وبینار ملی استفاده نمایند.
3- گواهی حضور در سومین وبینار ملی به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دارای کد عضویت فعال (دارای اعتبار عضویت) ارایه خواهد شد؛ لذا اعضای فعال انجمن¬های علمی تخصصی و افراد حایز شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان که تاکنون نسبت به عضویت اقدام نکرده اند می توانند در اسرع وقت نسبت به عضویت در باشگاه و دریافت کد عضویت اقدام نمایند.
* برای راهنمای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه می توانید در آرشیو اطلاعیه دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه به بخش "آیین نامه جدید تسهیل عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان" مراجعه نمایید.
* برای اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه کلی مشترک کلیه انجمن ها، برگزاری وبینارهای علمی، مسابقات علمی و غیره  می توانید به انتهای صفحه ذیل در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه نیز مراجعه نمایید.  
                        www.m-iau.ac.ir/blogs/nematia

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com