زمان حذف و اضافه دانشجویان واحد استان آذربایجان شرقی

 چهارشنبه 23 مهر 99
 ورودی ‌های 96 و قبل از آن:
 از ساعت 15 الی 21

پنج شنبه 24 مهر 99
 ورودی ‌های 97 و 98 :
 از ساعت 15 الی 21

 لازم به ذکر است دانشجویانی که در بازه‌ی فوق موفق به انتخاب‌واحد نشوند از ساعت 22 روز انتخاب واحد تا 6 صبح روز بعد امکان اخذ واحد را خواهند شد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی میانه

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com