دانشجوی گرامی:

با توجه به اینکه زمان ثبت نام و‌ انتخاب واحد برای نیمسال اول، تماماً سیستم جدید آموزشیار سازمان مرکزی کنترل می گردد. لذا دانشجویان عزیز تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۲ مهر مهلت ثبت نام دارند.
زمان حذف و اضافه دروس، ۲۳ و ۲۴ مهر(چهارشنبه و‌ پنجشنبه) می باشد.

 تذکر مهم:
🔻در صورت عدم ثبت نام و تعیین وضعیت خود، «سیستم به صورت خودکار مرخصی صادر خواهد کرد.»
ضمناً مسئولیت آن بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com