فرم پرسشنامه استعدادیابی فرهنگی ، هنری و ورزشی دانشجویان جدیدالورود

دانشجوی گرامی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ورود شما را به بزرکترین دانشگاه  غیر حضوری جهان خیرمقدم عرض می نمایدو عضویت شما در خانواده معظم و فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی را تبریک می­گوید. امیدواریم با توجهات قادر متعال با دو بال علم و معرفت قله­ های ترقی و کمال را یکی پس از دیگری فتح نمائید. این پرسشنامه با هدف شناسایی و بکارگیری ظرفیت ها، استعدادها و توانایی های شما عزیزان از یکسو و شناخت نیازهای فرهنگی شما از سوی دیگر طراحی شده است. پاسخگویی همراه با دقت شما باعث ارتقا کیفی برنامه های فرهنگی دانشگاه و تناسب آن با نیازهای شماخواهد بود همچنین باارایه نظرات وپیشنهادات سازنده  خود ما را در این امر یاری نمائید.

دانلود فرم پرسشنامه

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com