برنامه زمان بندی و انتخاب واحد ترم مهرماه ١٣٩٩
 دانشجویان بازمانده انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و استان آذربایجان شرقی از فردا شنبه ٢٩ شهریور به مدت دو روز خواهد بود.

Barnameh

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com