Ostad       Pesrdonel         Daneshjo               

 

                                             
                                                                  WhatsApp Image 2020 09 15 At 125005

 

                                     

آموزش ها:

- آموزش نحوه کار با آموزشیار (ویژه دانشجویان)

- آموزش نحوه کار با آموزشیار (ویژه اساتید)

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com