بازگشت به بخشنامه شماره 62809/50-4/10/98 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص مجوز انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی با موسسات بیمه ای تجاری و مطابق مجوز کمیسیون معاملات، شرکت بیمه دانا برنده استعلام بيمه تكميلي درمان كاركنان دانشگاه (اعم از کارمند و هیات علمی) شده است. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری در نرخ بهای تمام شده و سایر خدمات ارائه گردیده از شرکت های بیمه ای تاثیر گذار می باشد لذا عقد قرارداد استانی به مصلحت دانشگاه (علی الخصوص واحدهای کوچکتر) می باشد.

مقتضی است هر چه سریعتر ضمن اطلاع رسانی جامع به کلیه کارکنان آن واحد و مراکز و سما زیر مجموعه در خصوص مفاد و شرایط و نرخ شرکت بیمه دانا (پیوست)، در صورت تمایل همکاران محترم به عقد قرارداد با بیمه دانا با مراجعه حضوری به دبیر بیمه و درمان آن واحد و تکمیل فرم پیوستی، خلاصه اطلاعات همکارانی را که تمایل به عقد قرارداد با بیمه دانا را دارند در قالب فایل Excel پیوستی (2 فایل مجزا برای اعضای عادی و ویژه) تکمیل و حداکثر تا تاریخ 20/10/98 به دبیرخانه هیات امنای استان ارسال نمایند.

تذکرات مهم:

1)      مدت زمان قرارداد از 1/10/98 الی 30/9/99 می باشد.

2)      برای جمعیت آماری بالای 1000 نفر دوره انتظار و شرایط سنی بالای 60 و 70 حذف می گردد و حق بیمه کلیه اعضای خانواده (همسر/فرزندان/پدر/مادر) اعم از تحت تکفل و غیر تحت تکفل برابر نرخ بیمه عضو اصلی محاسبه خواهد شد.

3)      قیمت نهایی بر اساس آمار تعداد متقاضی در سطح استان و بر اساس 3 سطح مشخص شده در جدول و به دو صورت عادی/ویژه بر اساس درخواست عضو متقاضی مشخص خواهد شد.

دانلود فرم لغو عضویت

دانلود فرم تعهدات

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com