قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

به اطلاع می رساند جهت بهره مندی از مزایای چاپ مقاله در مجلات (اخذ مجوز دفاع و ارتقا نمره کیفی دفاع، تسویه و...)
می­ بایست در کلیه مقالات مستخرج از پایان­نامه­ های کارشناسی ارشد و رساله­ های دکترای تخصصی آدرس دانشگاهی دانشجو و استاد راهنما (نویسنده مسئول مکاتبات) به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه مطابق فرمت ذیل تنظیم گردد.

گروه ...، دانشکده ....، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

Department of ..., Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com