همایش بین‌المللی «ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی» نهم و دهم بهمن‌ماه از ساعت ۸/۳۰ صبح و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) برگزار می‌شود.

بسیاری از اندیشمندان خارجی، استادان حوزه و دانشگاه در این همایش حضور پیدا خواهند کرد به طوری که یکی از اهداف این همایش شعارهای انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و اقتدا به ائمه اطهار است.

بر اساس این گزارش ، همایش بین‌المللی «ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی» با اتکاء به سخنان رهبری مبنی بر اینکه انقلاب ایران در بین بزرگترین انقلاب‌های دنیا، شاخص‌ترین و منحصربه‌‌‌‌ فردترین انقلاب جهان است امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) برگزار می‌شود.

Zarfiat