مهلت دفاع از پایان نامه

مطابق  بخشنامه  شماره  24432 -96/04/27 مهلت دفاع از پایان نامه/رساله حداکثر تا تاریخ 97/11/12 می باشد و در صورت تاخیر در زمان دفاع (حتی یک روز) بایستی براي نیمسال دوم، تمدید پایان نامه انتخاب واحد شده و شهریه پرداخت گردد  و  امکان  اخذ  مجوز  از  شوراي  پژوهش  استان  نیز  وجود  ندارد  و  در  صورت  وجود  موارد  خاص  ظرف مدت یک هفته ار تاریخ این نامه موارد به دبیرخانه هیات امناي استان اعلام گردد  .همچنین با توجه به مصادف شدن تاریخ 97/11/12 با روز جمعه پیشنهاد می گردد تا تاریخ  97/11/11 کلیه دفاع از پایان نامه ها به اتمام برسد. 

برای اطلاع دقیق از مراحل دفاع به لینک زیر مراجعه نمائید

مراحل دفاع

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com