قابل توجه دانشجویانی که برابر جدول دارای شرایط فوق می باشند سریعا تا تاریخ 12/10/97 با مستندات و مدارک مثبته به خانم صادق زاده (کارشناس امور ایثارگران واحد) یا مهندس حسن اسکندرنیا (دبیر ستاد شاهد و ایثارگران واحد) جهت بهره مندی از مزایای بند ث -1 ماده 88 قانون ششم توسعه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه مسئولیت به عهده خود دانشجو می باشد

جانباز زیر 25%

همسر جانباز زیر 25%

فرزند جانباز زیر 25%

آزاده زیر شش ماه اسارت

همسر آزاده زیر 6 ماه اسارت

فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت

رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه

همسر رزمنده دوطلبانه بالای 6 ماه

فرزند رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه

 

شماره تماس 09144237119 مهندس حسن اسکندرنیا

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com