اطلاعیه مهم
 قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی واحد و مدیران محترم گروههای آموزشی
آخرین مهلت دفاع در نیمسال جاری (1-97)، 11 بهمن ماه 97 و برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 30 دیماه می باشد. لذا پایان نامه های قابل دفاع می بایست نهایتا تا دو هفته قبل از تاریخهای فوق، جهت ارسال به داوری و هماهنگی جلسه دفاع به دفتر پژوهش واحد ارسال گردند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com