پژوهش راهی برای گسترش مرزهای علم ودانش وگشودن افق های درخشان است.
هفته پژوهش بر پژوهشگران، دانش پژوهان، نوآوران، دانشجویان، فرهیختگان و استادان دانشگاه گرامی باد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

Pazhohes

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com