جلسه معارفه رایگان دوره مطالعه بدون فراموشی و تندخوانی 
 زمان: روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۳
 ساعت ۱۰ صبح
 مکان: دانشکده علوم انسانی