آغاز انتخاب‌واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۰ شهریورماه

براساس تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب واحد همه مقاطع تحصیلی از ۱۰ شهریور آغاز و تا ۲۱ شهریورماه ادامه دارد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com