تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397

 نیم سال

 ثبت نام و انتخاب واحد

 شروع کلاس ها

 پایان کلاس

 حذف و اضافه

 برگزاری امتحانات

اول

97/06/10

لغایت

97/06/21

97/06/24

97/10/13

97/07/07

لغایت

97/07/12

97/10/15

لغایت

97/10/27

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com