اطلاعیه مهم
⭐️ قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی واحد و مدیران محترم گروه های آموزشی ⭐️
آخرین مهلت دفاع در نیمسال جاری، 23 شهریورماه 97 می باشد. لذا پایان نامه های قابل دفاع می بایست نهایتا تا یک هفته قبل، جهت ارسال به داوری و هماهنگی جلسه دفاع به دفتر پژوهش واحد ارسال گردند.
مدیریت پژوهش واحد

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com