به اطلاع دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات می رساند
جهت ثبت نام درخواست میهمانی یا انتقالی خود، از تاریخ 97/3/20 لغایت 97/4/25 از طریق سامانه منادا به آدرس زیر اقدام نمایید.
https://www.monada.iau.ir

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com