دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

برنامه امتحانی پایان دوره تابستان 97-1396

روز

تاریخ

نام درس

ساعت امتحان

شنبه

97/06/03

آموزش قرآن - اندیشه اسلامی یک - کارآفرینی

8:30

11:30

14:30

یکشنبه

97/06/04

آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - زبان عمومی

8:30

11:30

14:30

دوشنبه

97/06/05

وصایا- آشنایی با دفاع مقدس-  اندیشه اسلامی 2

8:30

11:30

14:30

سه شنبه

97/06/06

آیین زندگی - دانش جمعیت و خانواده - زبان پیش

8:30

11:30

14:30

چهارشنبه

97/06/07

تفسیر موضوعی قرآن - فارسی پیش – فارسی عمومی

8:30

11:30

14:30

پنجشنبه

97/06/08

تعطیل رسمی (عید غدیر خم)

 

جمعه

97/06/09

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

8:30

11:30

14:30

 

تقویم آموزشی دوره تابستان 97-1396 طبق بخشنامه 23792/30 تاریخ 25/04/96

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

دوره تابستان

97/04/16
لغایت
97/04/21

97/04/23

-

97/06/01

97/06/03
لغایت
97/06/08

 تذکر : رعایت محدوده زمانی برنامه فوق برای مدیران محترم گروهها و کارشناسان آموزش الزامی می باشد .

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com