قابل توجه کلیه همکاران گرامی

همکارانی که در حین تحصیل می باشند با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد خود به امور اداری مراجعه نمایند تا نسبت به ادامه تحصیل مجوز لازم برابر بخشنامه صورت گیرد در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم مراجعه به عهده خود همکارخواهد بود.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com