⭐️⭐️⭐️⭐️قابل توجه کلیه اعضای هیات علمی واحد⭐️⭐️⭐️⭐️
با توجه به برگزاری "هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر" توسط وزارت علوم و معرفی پژوهشگران برتر واحد و استان به سازمان مرکزی و مهلت اندک باقی مانده (24 مهر)، از کلیه متقاضیان محترم خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و همراه با مستندات به دفتر پژوهش واحد تحویل نمایید. معاونت پژوهش و فناوری واحد

دانلود فرمها و بخشنامه های هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com